Scholen zeer behouden met voorlopige adviezen

Bram Knuvers

Veel teleurgestelde ouders gaan op zoek naar extra bijles.

Afgelopen week hebben meer ouders hun kind voor bijles rekenen en bijles taal bij ons ingeschreven, dan gebruikelijk voor de tijd van het jaar. Reden is dat scholen vrijwel geen kind het voordeel van de twijfel gunnen en zeer behoudend zijn in het voorlopig advies aan de leerlingen uit groep 7.

Wij nemen contact op met school, als dat uw kind helpt.

Het is begrijpenlijk dat dit nu gebeurt, maar geen reden om je er altijd bij neer te leggen. Zeker als je kind tijdens de schoolsluiting hard heeft gewerkt en flinke progressie heeft laten zien moeten scholen hier beter naar kijken en meer maatwerk leveren. In goed overleg met ouders nemen wij regelmatig contact op met school en delen onze bevindingen. Niet zelden krijgen kinderen hierdoor een extra kans om zich te laten zien en het vertrouwen te krijgen, waar ze zelf zo hard voor gewerkt hebben.

Met zelfvertrouwen en plezier naar School

In vrijwel alle gevallen wordt het advies naar boven bijgesteld, nadat blijkt dat alle achterstanden weg zijn gewerkt en kinderen moeiteloos rekenen en beter in taal zijn geworden dan voor de schoolsluiting. Je ziet dan direct het zelfvertrouwen groeien en het plezier om naar school te gaan terugkomen. Dat is waar we het vor doen. Elke dag weer. Elke dag beter.