Entreetoets Groep 7... De Gouden Gids onder de voortgangstoetsen!

Bram Knuvers16-06-20

De Entreetoets is hopenloos verouderd.

Al 10 jaar lang helpen de begeleiders van Kids Academy vele leerlingen met rekenen, taal en studie-vaardigheden. Als alle achterstanden zijn weggewerkt, gaan wij oefenen met herschreven oude Cito toetsen. Elk jaar kijken we daarbij tevergeefs of de Entreetoets al is vervangen door Cito.

Welk kind kent nog de Gouden Gids?

Wil een kind de eerste twee vragen van het onderdeel studie-vaardigheden namelijk goed beantwoorden, dan is het kansloos als het niet weet wat de Gouden Gids was. Een schitterend, maar achterhaald en verdwenen fenomeen. Veel ouders denken dat we een grapje maken, als we dit vertellen en we begrijpen dat scholen en docenten dit stil houden.

Het is tijd voor een nieuwe Entreetoets.

Rekenen en taal zijn tijdloos, maar in een wereld waar informatie overal beschikbaar is en kinderen zonder nadenken alles aan Siri, Google Assistant en Alexa vragen wordt het tijd voor nieuwe studie-vaardigheden.