Kinderen willen dit jaar zelf naar Summer School

Bram Knuvers

Nog een kleine week school en dan begint in Noord Holland de zomervakantie. Ook dit jaar organiseren we Summer School om kinderen met bijles rekenen en bijles taal voor te bereiden op komend schooljaar.

Ouders zijn altijd wel positief over een kleine opfriscursus, maar opmerkelijk dit jaar is dat de leerlingen zélf dit jaar ook enthousiaster zijn, dan voorgaande jaren om opgelopen achterstanden weg te werken. Vooral kinderen uit Groep 7 die naar Groep 8 gaan, willen best nog even wat doen.

Nieuw is dat Summer School dit jaar van 09.00 uur tot 13.00 uur is en we werken met blokken rekenen, spelling, spelling werkwoorden, begrijpend lezen en studie-vaardigheden. Samen met ouders en kinderen bespreken we hoeveel blokken er per onderdeel ingezet worden en kunnen we dit nog aanpassen tijdens de cursus.

Wij kijken er naar uit om ze te gaan bijstaan en gaan er weer mooie weken van maken.