Meer bijles.

Bram Knuvers29-06-20

Wanneer is bijles rekenen of bijles taal nodig?

Vaak wordenwij door ouders gevraagd of er bijles rekenen of taal voor hun kind nodig is.De docent had aangegeven van niet, maar bijna de hele klas zit al op bijles…

Wij bieden in dat geval een evaluatietoets aan om te kijken of een kind achterstanden heeft.

Om dit zo zorgvuldig mogelijk te testen, hebben wij een combinatie van school- en cito-toetsen genomen en deze herschreven.

Vaak al binnen een uur weten we hoe een kind er voor staat en kunnen we de ouders adviseren.

Wat ons bijzonder opvalt is dat het percentage kinderen dat bijles nodig heeft en vervolgens krijgt, de afgelopen jaren significant is gestegen, en we het internationaal slechter zijn gaan doen.

Op het overgrote deel van de scholen wordt al 10 jaar dezelfde methode gebruikt, dus daar kan het niet aan liggen. Ook heeft het merendeel van de docenten in groep 5, 6, 7 & 8 zeker 10 jaar ervaring en kan hier het probleem ook niet liggen.

Dan blijven er nog twee mogelijkheden over. Of de klassen of de niveauverschillen zijn te groot. Wij zijn er van overtuigd dat er sprake is van beiden.

Het is dan ook verbazingwekkend dat een kenniseconomie als Nederland niet grootschalig investeert in een reorganisatie van zijn onderwijsstelsel. Kleinere klassen, meer oog voor de niveauverschillen en wellicht meer aandacht voor vaardigheden die in de nabije toekomst van onschatbare waarde zullen zijn. U kunt hierbij denken aan programmeren, ontwerpen en photo-shoppen, maar ook Chinees en Russisch. In Nederland is hier op de lagere school nog niks van in het curriculum opgenomen.

De wereld om ons heen staat niet stil en het wordt tijd dat er meer in de toekomst van onze jeugd wordt geïnvesteerd.

Tot die tijd bent u bij ons van harte welkom.